Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 279 284 279
19/02 kl 01 - 293 300 293
19/02 kl 02 - 292 298 292
19/02 kl 03 - 270 276 270
19/02 kl 04 - 235 241 237
19/02 kl 05 - 197 203 198
19/02 kl 06 - 162 167 163
19/02 kl 07 - 138 142 138
19/02 kl 08 - 133 138 134
19/02 kl 09 - 149 155 150
19/02 kl 10 - 181 186 182
19/02 kl 11 - 220 225 221
19/02 kl 12 - 256 263 258
19/02 kl 13 - 283 289 285
19/02 kl 14 - 295 300 297
19/02 kl 15 - 285 290 288
19/02 kl 16 - 257 263 259
19/02 kl 17 - 220 225 222
19/02 kl 18 - 179 183 181
19/02 kl 19 - 144 148 147
19/02 kl 20 - 124 128 127
19/02 kl 21 - 125 128 128
19/02 kl 22 - 146 148 149
19/02 kl 23 - 181 183 183

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 303 330 329 295 295
Max. fra modell: 15/02 12 303 329 332 300 277
Max. fra modell: 15/02 00 308 330 329 297 254
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm