Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 20 42 31 -
19/02 kl 01 19 40 29 -
19/02 kl 02 18 39 29 -
19/02 kl 03 17 38 27 -
19/02 kl 04 15 35 24 -
19/02 kl 05 15 33 23 -
19/02 kl 06 15 32 22 -
19/02 kl 07 14 30 21 -
19/02 kl 08 13 29 20 -
19/02 kl 09 13 28 19 -
19/02 kl 10 12 28 18 -
19/02 kl 11 12 27 17 -
19/02 kl 12 11 26 15 -
19/02 kl 13 11 24 14 -
19/02 kl 14 11 24 14 -
19/02 kl 15 10 23 13 -
19/02 kl 16 9 22 12 -
19/02 kl 17 8 21 12 -
19/02 kl 18 6 20 11 -
19/02 kl 19 5 19 9 -
19/02 kl 20 4 17 8 -
19/02 kl 21 3 16 7 -
19/02 kl 22 3 16 7 -
19/02 kl 23 3 16 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 59 58 31 10
Laveste værets virkning -1 21 32 7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm