Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 215 228 220 -
20/02 kl 01 247 261 253 -
20/02 kl 02 268 282 273 -
20/02 kl 03 271 286 275 -
20/02 kl 04 253 269 258 -
20/02 kl 05 220 237 225 -
20/02 kl 06 181 199 187 -
20/02 kl 07 143 162 151 -
20/02 kl 08 116 136 125 -
20/02 kl 09 108 131 119 -
20/02 kl 10 124 149 136 -
20/02 kl 11 158 184 171 -
20/02 kl 12 201 228 214 -
20/02 kl 13 242 270 255 -
20/02 kl 14 272 301 285 -
20/02 kl 15 283 313 295 -
20/02 kl 16 271 303 282 -
20/02 kl 17 240 271 249 -
20/02 kl 18 198 228 206 -
20/02 kl 19 154 183 161 -
20/02 kl 20 116 143 123 -
20/02 kl 21 95 122 102 -
20/02 kl 22 98 124 106 -
20/02 kl 23 123 149 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 333 340 305 313
Laveste vannstand 76 130 148 120 95
Avvik gult nivå -75 -49 -42 -77 -69
Avvik orange nivå -91 -65 -58 -93 -85
Avvik rødt nivå -108 -82 -75 -110 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm