Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 220 222 221
20/02 kl 01 - 253 255 254
20/02 kl 02 - 273 274 -
20/02 kl 03 - 275 277 -
20/02 kl 04 - 258 259 -
20/02 kl 05 - 225 225 -
20/02 kl 06 - 187 187 -
20/02 kl 07 - 151 151 -
20/02 kl 08 - 125 124 -
20/02 kl 09 - 119 119 -
20/02 kl 10 - 136 136 -
20/02 kl 11 - 171 172 -
20/02 kl 12 - 214 215 -
20/02 kl 13 - 255 257 -
20/02 kl 14 - 285 - -
20/02 kl 15 - 295 - -
20/02 kl 16 - 282 - -
20/02 kl 17 - 249 - -
20/02 kl 18 - 206 - -
20/02 kl 19 - 161 - -
20/02 kl 20 - 123 - -
20/02 kl 21 - 102 - -
20/02 kl 22 - 106 - -
20/02 kl 23 - 133 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 303 330 329 295 295
Max. fra modell: 15/02 12 303 329 332 300 277
Max. fra modell: 15/02 00 308 330 329 297 254
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm