Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 10 79 89 -
17/02 kl 01 6 80 86 -
17/02 kl 02 -1 78 77 -
17/02 kl 03 -9 76 67 -
17/02 kl 04 -17 74 57 -
17/02 kl 05 -20 76 56 -
17/02 kl 06 -18 82 64 -
17/02 kl 07 -15 90 75 -
17/02 kl 08 -11 96 85 -
17/02 kl 09 -4 99 95 -
17/02 kl 10 5 101 106 -
17/02 kl 11 13 101 114 -
17/02 kl 12 17 99 116 -
17/02 kl 13 16 95 111 -
17/02 kl 14 12 90 102 -
17/02 kl 15 4 87 91 -
17/02 kl 16 -6 82 76 -
17/02 kl 17 -13 77 64 -
17/02 kl 18 -16 73 57 -
17/02 kl 19 -17 69 52 -
17/02 kl 20 -16 65 49 -
17/02 kl 21 -12 61 49 -
17/02 kl 22 -5 58 53 -
17/02 kl 23 4 57 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 116 72 43 43
Laveste vannstand 7 49 16 -7 -17
Avvik gult nivå -15 16 -28 -57 -57
Avvik orange nivå -36 -5 -49 -78 -78
Avvik rødt nivå -54 -23 -67 -96 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm