Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 5 24 29 -
19/02 kl 01 11 22 33 -
19/02 kl 02 12 21 33 -
19/02 kl 03 9 21 30 -
19/02 kl 04 1 19 20 -
19/02 kl 05 -9 19 10 -
19/02 kl 06 -17 17 0 -
19/02 kl 07 -22 16 -6 -
19/02 kl 08 -22 15 -7 -
19/02 kl 09 -19 16 -3 -
19/02 kl 10 -13 16 3 -
19/02 kl 11 -5 17 12 -
19/02 kl 12 4 18 22 -
19/02 kl 13 12 21 33 -
19/02 kl 14 17 24 41 -
19/02 kl 15 16 27 43 -
19/02 kl 16 11 28 39 -
19/02 kl 17 2 29 31 -
19/02 kl 18 -7 30 23 -
19/02 kl 19 -14 30 16 -
19/02 kl 20 -18 30 12 -
19/02 kl 21 -17 30 13 -
19/02 kl 22 -14 30 16 -
19/02 kl 23 -8 30 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 85 116 72 43 43
Laveste vannstand 7 49 16 -7 -17
Avvik gult nivå -15 16 -28 -57 -57
Avvik orange nivå -36 -5 -49 -78 -78
Avvik rødt nivå -54 -23 -67 -96 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm