Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 125 149 140 -
17/02 kl 01 123 150 137 -
17/02 kl 02 119 149 128 -
17/02 kl 03 114 147 118 -
17/02 kl 04 109 144 108 -
17/02 kl 05 108 145 107 -
17/02 kl 06 111 150 115 -
17/02 kl 07 116 156 126 -
17/02 kl 08 123 161 136 -
17/02 kl 09 132 166 146 -
17/02 kl 10 141 172 157 -
17/02 kl 11 148 174 165 -
17/02 kl 12 151 175 167 -
17/02 kl 13 148 175 162 -
17/02 kl 14 142 170 153 -
17/02 kl 15 132 157 142 -
17/02 kl 16 116 139 127 -
17/02 kl 17 104 125 115 -
17/02 kl 18 96 117 108 -
17/02 kl 19 92 111 103 -
17/02 kl 20 92 109 100 -
17/02 kl 21 97 111 100 -
17/02 kl 22 101 116 104 -
17/02 kl 23 108 123 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 175 134 113 116
Laveste vannstand 62 92 56 35 29
Avvik gult nivå -7 24 -17 -38 -35
Avvik orange nivå -28 3 -38 -59 -56
Avvik rødt nivå -46 -15 -56 -77 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm