Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 140 136 137
17/02 kl 01 - 137 131 135
17/02 kl 02 - 128 124 129
17/02 kl 03 - 118 116 122
17/02 kl 04 - 108 109 114
17/02 kl 05 - 107 110 112
17/02 kl 06 - 115 119 116
17/02 kl 07 - 126 129 121
17/02 kl 08 - 136 137 129
17/02 kl 09 - 146 145 140
17/02 kl 10 - 157 155 154
17/02 kl 11 - 165 162 165
17/02 kl 12 - 167 164 169
17/02 kl 13 - 162 161 163
17/02 kl 14 - 153 154 152
17/02 kl 15 - 142 144 137
17/02 kl 16 - 127 130 121
17/02 kl 17 - 115 118 110
17/02 kl 18 - 108 110 103
17/02 kl 19 - 103 104 98
17/02 kl 20 - 100 100 94
17/02 kl 21 - 100 99 92
17/02 kl 22 - 104 103 94
17/02 kl 23 - 112 110 102

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 136 167 123 94 94
Max. fra modell: 15/02 12 132 164 121 94 86
Max. fra modell: 15/02 00 132 169 123 92 74
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm