Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 64 88 79 -
17/02 kl 01 66 93 80 -
17/02 kl 02 69 99 78 -
17/02 kl 03 72 105 76 -
17/02 kl 04 75 110 74 -
17/02 kl 05 77 114 76 -
17/02 kl 06 78 117 82 -
17/02 kl 07 80 120 90 -
17/02 kl 08 83 121 96 -
17/02 kl 09 85 119 99 -
17/02 kl 10 85 116 101 -
17/02 kl 11 84 110 101 -
17/02 kl 12 83 107 99 -
17/02 kl 13 81 108 95 -
17/02 kl 14 79 107 90 -
17/02 kl 15 77 102 87 -
17/02 kl 16 71 94 82 -
17/02 kl 17 66 87 77 -
17/02 kl 18 61 82 73 -
17/02 kl 19 58 77 69 -
17/02 kl 20 57 74 65 -
17/02 kl 21 58 72 61 -
17/02 kl 22 55 70 58 -
17/02 kl 23 53 68 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 76 101 57 30 36
Laveste værets virkning 9 57 26 15 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm