Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 61 56 117 -
18/02 kl 01 62 56 118 -
18/02 kl 02 59 57 116 -
18/02 kl 03 52 56 108 -
18/02 kl 04 42 54 96 -
18/02 kl 05 34 52 86 -
18/02 kl 06 30 51 81 -
18/02 kl 07 30 51 81 -
18/02 kl 08 33 51 84 -
18/02 kl 09 38 51 89 -
18/02 kl 10 46 52 98 -
18/02 kl 11 55 53 108 -
18/02 kl 12 64 54 118 -
18/02 kl 13 69 54 123 -
18/02 kl 14 68 53 121 -
18/02 kl 15 63 51 114 -
18/02 kl 16 55 49 104 -
18/02 kl 17 45 45 90 -
18/02 kl 18 38 42 80 -
18/02 kl 19 34 38 72 -
18/02 kl 20 33 35 68 -
18/02 kl 21 35 32 67 -
18/02 kl 22 40 28 68 -
18/02 kl 23 48 26 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 167 123 94 94
Laveste vannstand 58 100 67 44 34
Avvik gult nivå -15 16 -28 -57 -57
Avvik orange nivå -36 -5 -49 -78 -78
Avvik rødt nivå -54 -23 -67 -96 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm