Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 56 24 80 -
19/02 kl 01 62 22 84 -
19/02 kl 02 63 21 84 -
19/02 kl 03 60 21 81 -
19/02 kl 04 52 19 71 -
19/02 kl 05 42 19 61 -
19/02 kl 06 34 17 51 -
19/02 kl 07 29 16 45 -
19/02 kl 08 29 15 44 -
19/02 kl 09 32 16 48 -
19/02 kl 10 38 16 54 -
19/02 kl 11 46 17 63 -
19/02 kl 12 55 18 73 -
19/02 kl 13 63 21 84 -
19/02 kl 14 68 24 92 -
19/02 kl 15 67 27 94 -
19/02 kl 16 62 28 90 -
19/02 kl 17 53 29 82 -
19/02 kl 18 44 30 74 -
19/02 kl 19 37 30 67 -
19/02 kl 20 33 30 63 -
19/02 kl 21 34 30 64 -
19/02 kl 22 37 30 67 -
19/02 kl 23 43 30 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 167 123 94 94
Laveste vannstand 58 100 67 44 34
Avvik gult nivå -15 16 -28 -57 -57
Avvik orange nivå -36 -5 -49 -78 -78
Avvik rødt nivå -54 -23 -67 -96 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm