Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 71 89 80 -
19/02 kl 01 76 95 84 -
19/02 kl 02 76 95 84 -
19/02 kl 03 72 91 81 -
19/02 kl 04 63 81 71 -
19/02 kl 05 51 71 61 -
19/02 kl 06 41 63 51 -
19/02 kl 07 35 58 45 -
19/02 kl 08 35 59 44 -
19/02 kl 09 39 64 48 -
19/02 kl 10 47 74 54 -
19/02 kl 11 57 87 63 -
19/02 kl 12 68 99 73 -
19/02 kl 13 76 108 84 -
19/02 kl 14 81 113 92 -
19/02 kl 15 81 112 94 -
19/02 kl 16 75 106 90 -
19/02 kl 17 66 97 82 -
19/02 kl 18 57 89 74 -
19/02 kl 19 50 81 67 -
19/02 kl 20 47 75 63 -
19/02 kl 21 48 76 64 -
19/02 kl 22 51 79 67 -
19/02 kl 23 56 83 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 144 175 134 113 116
Laveste vannstand 62 92 56 35 29
Avvik gult nivå -7 24 -17 -38 -35
Avvik orange nivå -28 3 -38 -59 -56
Avvik rødt nivå -46 -15 -56 -77 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm