Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 80 75 82
19/02 kl 01 - 84 81 87
19/02 kl 02 - 84 83 88
19/02 kl 03 - 81 81 85
19/02 kl 04 - 71 74 76
19/02 kl 05 - 61 63 66
19/02 kl 06 - 51 53 56
19/02 kl 07 - 45 46 51
19/02 kl 08 - 44 44 51
19/02 kl 09 - 48 46 56
19/02 kl 10 - 54 53 62
19/02 kl 11 - 63 62 71
19/02 kl 12 - 73 74 80
19/02 kl 13 - 84 85 88
19/02 kl 14 - 92 93 92
19/02 kl 15 - 94 94 90
19/02 kl 16 - 90 90 85
19/02 kl 17 - 82 82 76
19/02 kl 18 - 74 72 66
19/02 kl 19 - 67 64 59
19/02 kl 20 - 63 59 54
19/02 kl 21 - 64 58 53
19/02 kl 22 - 67 61 55
19/02 kl 23 - 73 67 60

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 136 167 123 94 94
Max. fra modell: 15/02 12 132 164 121 94 86
Max. fra modell: 15/02 00 132 169 123 92 74
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm