Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 15 33 24 -
19/02 kl 01 14 33 22 -
19/02 kl 02 13 32 21 -
19/02 kl 03 12 31 21 -
19/02 kl 04 11 29 19 -
19/02 kl 05 9 29 19 -
19/02 kl 06 7 29 17 -
19/02 kl 07 6 29 16 -
19/02 kl 08 6 30 15 -
19/02 kl 09 7 32 16 -
19/02 kl 10 9 36 16 -
19/02 kl 11 11 41 17 -
19/02 kl 12 13 44 18 -
19/02 kl 13 13 45 21 -
19/02 kl 14 13 45 24 -
19/02 kl 15 14 45 27 -
19/02 kl 16 13 44 28 -
19/02 kl 17 13 44 29 -
19/02 kl 18 13 45 30 -
19/02 kl 19 13 44 30 -
19/02 kl 20 14 42 30 -
19/02 kl 21 14 42 30 -
19/02 kl 22 14 42 30 -
19/02 kl 23 13 40 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 76 101 57 30 36
Laveste værets virkning 9 57 26 15 5
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm