Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 50 31 81 -
20/02 kl 01 58 31 89 -
20/02 kl 02 63 31 94 -
20/02 kl 03 64 29 93 -
20/02 kl 04 59 25 84 -
20/02 kl 05 50 20 70 -
20/02 kl 06 41 15 56 -
20/02 kl 07 33 11 44 -
20/02 kl 08 29 7 36 -
20/02 kl 09 29 5 34 -
20/02 kl 10 33 5 38 -
20/02 kl 11 39 6 45 -
20/02 kl 12 46 8 54 -
20/02 kl 13 55 11 66 -
20/02 kl 14 62 14 76 -
20/02 kl 15 66 17 83 -
20/02 kl 16 64 18 82 -
20/02 kl 17 58 21 79 -
20/02 kl 18 50 23 73 -
20/02 kl 19 42 26 68 -
20/02 kl 20 36 28 64 -
20/02 kl 21 34 32 66 -
20/02 kl 22 36 33 69 -
20/02 kl 23 41 36 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 167 123 94 94
Laveste vannstand 58 100 67 44 34
Avvik gult nivå -15 16 -28 -57 -57
Avvik orange nivå -36 -5 -49 -78 -78
Avvik rødt nivå -54 -23 -67 -96 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm