Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -43 48 5 -
16/02 kl 01 -13 56 43 -
16/02 kl 02 18 59 77 -
16/02 kl 03 41 64 105 -
16/02 kl 04 52 63 115 -
16/02 kl 05 51 69 120 -
16/02 kl 06 38 65 103 -
16/02 kl 07 15 69 84 -
16/02 kl 08 -11 67 56 -
16/02 kl 09 -31 73 42 -
16/02 kl 10 -43 65 22 -
16/02 kl 11 -44 67 23 -
16/02 kl 12 -32 63 31 -
16/02 kl 13 -10 61 51 -
16/02 kl 14 18 56 74 -
16/02 kl 15 42 52 94 -
16/02 kl 16 57 55 112 -
16/02 kl 17 60 50 110 -
16/02 kl 18 51 52 103 -
16/02 kl 19 31 51 82 -
16/02 kl 20 6 54 60 -
16/02 kl 21 -20 52 32 -
16/02 kl 22 -39 53 14 -
16/02 kl 23 -49 56 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 120 127 92 61
Laveste vannstand -41 5 14 8 -46
Avvik gult nivå -47 -23 -16 -51 -82
Avvik orange nivå -63 -39 -32 -67 -98
Avvik rødt nivå -78 -54 -47 -82 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm