Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -38 57 19 -
18/02 kl 01 -40 50 10 -
18/02 kl 02 -31 50 19 -
18/02 kl 03 -13 46 33 -
18/02 kl 04 8 47 55 -
18/02 kl 05 27 43 70 -
18/02 kl 06 39 44 83 -
18/02 kl 07 43 44 87 -
18/02 kl 08 37 46 83 -
18/02 kl 09 23 46 69 -
18/02 kl 10 4 47 51 -
18/02 kl 11 -16 47 31 -
18/02 kl 12 -32 51 19 -
18/02 kl 13 -40 48 8 -
18/02 kl 14 -39 52 13 -
18/02 kl 15 -27 51 24 -
18/02 kl 16 -7 50 43 -
18/02 kl 17 15 50 65 -
18/02 kl 18 33 47 80 -
18/02 kl 19 44 48 92 -
18/02 kl 20 45 43 88 -
18/02 kl 21 36 41 77 -
18/02 kl 22 20 37 57 -
18/02 kl 23 -1 34 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 120 127 92 61
Laveste vannstand -41 5 14 8 -46
Avvik gult nivå -47 -23 -16 -51 -82
Avvik orange nivå -63 -39 -32 -67 -98
Avvik rødt nivå -78 -54 -47 -82 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm