Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 11 62 19 -
18/02 kl 01 1 54 10 -
18/02 kl 02 12 66 19 -
18/02 kl 03 27 74 33 -
18/02 kl 04 46 92 55 -
18/02 kl 05 64 105 70 -
18/02 kl 06 73 114 83 -
18/02 kl 07 76 109 87 -
18/02 kl 08 68 98 83 -
18/02 kl 09 53 83 69 -
18/02 kl 10 34 65 51 -
18/02 kl 11 13 46 31 -
18/02 kl 12 -2 32 19 -
18/02 kl 13 -11 22 8 -
18/02 kl 14 -10 25 13 -
18/02 kl 15 2 35 24 -
18/02 kl 16 19 53 43 -
18/02 kl 17 40 75 65 -
18/02 kl 18 54 91 80 -
18/02 kl 19 67 101 92 -
18/02 kl 20 65 99 88 -
18/02 kl 21 57 91 77 -
18/02 kl 22 39 73 57 -
18/02 kl 23 18 49 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 125 151 114 84
Laveste vannstand -43 0 3 -11 -55
Avvik gult nivå -45 -18 8 -29 -59
Avvik orange nivå -61 -34 -8 -45 -75
Avvik rødt nivå -76 -49 -23 -60 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm