Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -20 30 10 -
19/02 kl 01 -34 26 -8 -
19/02 kl 02 -38 23 -15 -
19/02 kl 03 -33 18 -15 -
19/02 kl 04 -17 13 -4 -
19/02 kl 05 5 13 18 -
19/02 kl 06 26 6 32 -
19/02 kl 07 41 7 48 -
19/02 kl 08 48 2 50 -
19/02 kl 09 44 3 47 -
19/02 kl 10 30 1 31 -
19/02 kl 11 9 1 10 -
19/02 kl 12 -15 0 -15 -
19/02 kl 13 -35 3 -32 -
19/02 kl 14 -47 1 -46 -
19/02 kl 15 -49 5 -44 -
19/02 kl 16 -38 3 -35 -
19/02 kl 17 -17 5 -12 -
19/02 kl 18 9 7 16 -
19/02 kl 19 31 7 38 -
19/02 kl 20 45 10 55 -
19/02 kl 21 49 12 61 -
19/02 kl 22 42 13 55 -
19/02 kl 23 25 17 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 96 120 127 92 61
Laveste vannstand -41 5 14 8 -46
Avvik gult nivå -47 -23 -16 -51 -82
Avvik orange nivå -63 -39 -32 -67 -98
Avvik rødt nivå -78 -54 -47 -82 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm