Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 -1 31 10 -
19/02 kl 01 -17 17 -8 -
19/02 kl 02 -21 11 -15 -
19/02 kl 03 -20 15 -15 -
19/02 kl 04 -6 29 -4 -
19/02 kl 05 14 48 18 -
19/02 kl 06 32 67 32 -
19/02 kl 07 46 80 48 -
19/02 kl 08 53 84 50 -
19/02 kl 09 47 79 47 -
19/02 kl 10 31 61 31 -
19/02 kl 11 6 39 10 -
19/02 kl 12 -18 13 -15 -
19/02 kl 13 -39 -8 -32 -
19/02 kl 14 -52 -21 -46 -
19/02 kl 15 -55 -25 -44 -
19/02 kl 16 -45 -12 -35 -
19/02 kl 17 -22 5 -12 -
19/02 kl 18 6 34 16 -
19/02 kl 19 28 54 38 -
19/02 kl 20 42 69 55 -
19/02 kl 21 46 73 61 -
19/02 kl 22 39 70 55 -
19/02 kl 23 24 54 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 125 151 114 84
Laveste vannstand -43 0 3 -11 -55
Avvik gult nivå -45 -18 8 -29 -59
Avvik orange nivå -61 -34 -8 -45 -75
Avvik rødt nivå -76 -49 -23 -60 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm