Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 142 37 179 176
15/02 kl 02 171 34 205 210
15/02 kl 03 185 33 218 220
15/02 kl 04 185 30 215 218
15/02 kl 05 169 30 199 205
15/02 kl 06 141 23 164 170
15/02 kl 07 108 25 133 131
15/02 kl 08 83 17 100 102
15/02 kl 09 70 18 88 85
15/02 kl 10 70 11 81 79
15/02 kl 11 84 10 94 94
15/02 kl 12 112 11 123 123
15/02 kl 13 148 6 154 154
15/02 kl 14 178 10 188 190
15/02 kl 15 194 6 200 -
15/02 kl 16 196 11 207 -
15/02 kl 17 184 9 193 -
15/02 kl 18 158 16 174 -
15/02 kl 19 125 19 144 -
15/02 kl 20 92 24 116 -
15/02 kl 21 70 27 97 -
15/02 kl 22 59 36 95 -
15/02 kl 23 62 40 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 218 242 249 214 183
Laveste vannstand 81 127 136 130 76
Avvik gult nivå -47 -23 -16 -51 -82
Avvik orange nivå -63 -39 -32 -67 -98
Avvik rødt nivå -78 -54 -47 -82 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm