Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 179 179 179 176
15/02 kl 02 202 206 205 210
15/02 kl 03 216 220 218 220
15/02 kl 04 209 215 215 218
15/02 kl 05 195 201 199 205
15/02 kl 06 160 164 164 170
15/02 kl 07 132 137 133 131
15/02 kl 08 98 104 100 102
15/02 kl 09 84 89 88 85
15/02 kl 10 79 85 81 79
15/02 kl 11 94 99 94 94
15/02 kl 12 121 126 123 123
15/02 kl 13 153 158 154 154
15/02 kl 14 184 189 188 190
15/02 kl 15 202 207 200 -
15/02 kl 16 206 211 207 -
15/02 kl 17 196 204 193 -
15/02 kl 18 170 177 174 -
15/02 kl 19 142 148 144 -
15/02 kl 20 111 118 116 -
15/02 kl 21 97 106 97 -
15/02 kl 22 94 105 95 -
15/02 kl 23 100 111 102 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 247 273 236 206
Laveste vannstand 79 122 125 111 67
Avvik gult nivå -45 -18 8 -29 -59
Avvik orange nivå -61 -34 -8 -45 -75
Avvik rødt nivå -76 -49 -23 -60 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm