Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 79 48 127 -
16/02 kl 01 109 56 165 -
16/02 kl 02 140 59 199 -
16/02 kl 03 163 64 227 -
16/02 kl 04 174 63 237 -
16/02 kl 05 173 69 242 -
16/02 kl 06 160 65 225 -
16/02 kl 07 137 69 206 -
16/02 kl 08 111 67 178 -
16/02 kl 09 91 73 164 -
16/02 kl 10 79 65 144 -
16/02 kl 11 78 67 145 -
16/02 kl 12 90 63 153 -
16/02 kl 13 112 61 173 -
16/02 kl 14 140 56 196 -
16/02 kl 15 164 52 216 -
16/02 kl 16 179 55 234 -
16/02 kl 17 182 50 232 -
16/02 kl 18 173 52 225 -
16/02 kl 19 153 51 204 -
16/02 kl 20 128 54 182 -
16/02 kl 21 102 52 154 -
16/02 kl 22 83 53 136 -
16/02 kl 23 73 56 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 218 242 249 214 183
Laveste vannstand 81 127 136 130 76
Avvik gult nivå -47 -23 -16 -51 -82
Avvik orange nivå -63 -39 -32 -67 -98
Avvik rødt nivå -78 -54 -47 -82 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm