Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 124 135 127 -
16/02 kl 01 158 171 165 -
16/02 kl 02 194 209 199 -
16/02 kl 03 217 231 227 -
16/02 kl 04 230 245 237 -
16/02 kl 05 232 247 242 -
16/02 kl 06 220 237 225 -
16/02 kl 07 198 213 206 -
16/02 kl 08 174 189 178 -
16/02 kl 09 153 166 164 -
16/02 kl 10 139 152 144 -
16/02 kl 11 135 152 145 -
16/02 kl 12 147 164 153 -
16/02 kl 13 165 184 173 -
16/02 kl 14 189 210 196 -
16/02 kl 15 210 231 216 -
16/02 kl 16 224 245 234 -
16/02 kl 17 226 247 232 -
16/02 kl 18 216 236 225 -
16/02 kl 19 197 217 204 -
16/02 kl 20 171 193 182 -
16/02 kl 21 147 171 154 -
16/02 kl 22 129 157 136 -
16/02 kl 23 122 149 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 247 273 236 206
Laveste vannstand 79 122 125 111 67
Avvik gult nivå -45 -18 8 -29 -59
Avvik orange nivå -61 -34 -8 -45 -75
Avvik rødt nivå -76 -49 -23 -60 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm