Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 45 56 48 -
16/02 kl 01 49 62 56 -
16/02 kl 02 54 69 59 -
16/02 kl 03 54 68 64 -
16/02 kl 04 56 71 63 -
16/02 kl 05 59 74 69 -
16/02 kl 06 60 77 65 -
16/02 kl 07 61 76 69 -
16/02 kl 08 63 78 67 -
16/02 kl 09 62 75 73 -
16/02 kl 10 60 73 65 -
16/02 kl 11 57 74 67 -
16/02 kl 12 57 74 63 -
16/02 kl 13 53 72 61 -
16/02 kl 14 49 70 56 -
16/02 kl 15 46 67 52 -
16/02 kl 16 45 66 55 -
16/02 kl 17 44 65 50 -
16/02 kl 18 43 63 52 -
16/02 kl 19 44 64 51 -
16/02 kl 20 43 65 54 -
16/02 kl 21 45 69 52 -
16/02 kl 22 46 74 53 -
16/02 kl 23 49 76 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 40 73 93 57 30
Laveste værets virkning 6 48 55 34 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm