Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 75 61 136 -
17/02 kl 01 88 63 151 -
17/02 kl 02 111 69 180 -
17/02 kl 03 135 73 208 -
17/02 kl 04 155 77 232 -
17/02 kl 05 165 78 243 -
17/02 kl 06 166 83 249 -
17/02 kl 07 156 84 240 -
17/02 kl 08 139 86 225 -
17/02 kl 09 118 89 207 -
17/02 kl 10 99 91 190 -
17/02 kl 11 87 93 180 -
17/02 kl 12 83 91 174 -
17/02 kl 13 89 93 182 -
17/02 kl 14 106 90 196 -
17/02 kl 15 128 81 209 -
17/02 kl 16 150 82 232 -
17/02 kl 17 165 76 241 -
17/02 kl 18 171 75 246 -
17/02 kl 19 167 66 233 -
17/02 kl 20 154 67 221 -
17/02 kl 21 134 63 197 -
17/02 kl 22 113 60 173 -
17/02 kl 23 95 55 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 218 242 249 214 183
Laveste vannstand 81 127 136 130 76
Avvik gult nivå -47 -23 -16 -51 -82
Avvik orange nivå -63 -39 -32 -67 -98
Avvik rødt nivå -78 -54 -47 -82 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm