Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 125 154 136 -
17/02 kl 01 138 170 151 -
17/02 kl 02 165 199 180 -
17/02 kl 03 194 230 208 -
17/02 kl 04 216 252 232 -
17/02 kl 05 231 267 243 -
17/02 kl 06 234 271 249 -
17/02 kl 07 227 269 240 -
17/02 kl 08 209 251 225 -
17/02 kl 09 194 225 207 -
17/02 kl 10 175 207 190 -
17/02 kl 11 162 194 180 -
17/02 kl 12 157 187 174 -
17/02 kl 13 165 199 182 -
17/02 kl 14 180 215 196 -
17/02 kl 15 198 228 209 -
17/02 kl 16 219 251 232 -
17/02 kl 17 230 265 241 -
17/02 kl 18 235 272 246 -
17/02 kl 19 228 273 233 -
17/02 kl 20 213 257 221 -
17/02 kl 21 190 239 197 -
17/02 kl 22 166 217 173 -
17/02 kl 23 143 197 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 247 273 236 206
Laveste vannstand 79 122 125 111 67
Avvik gult nivå -45 -18 8 -29 -59
Avvik orange nivå -61 -34 -8 -45 -75
Avvik rødt nivå -76 -49 -23 -60 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm