Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 84 57 141 -
18/02 kl 01 82 50 132 -
18/02 kl 02 91 50 141 -
18/02 kl 03 109 46 155 -
18/02 kl 04 130 47 177 -
18/02 kl 05 149 43 192 -
18/02 kl 06 161 44 205 -
18/02 kl 07 165 44 209 -
18/02 kl 08 159 46 205 -
18/02 kl 09 145 46 191 -
18/02 kl 10 126 47 173 -
18/02 kl 11 106 47 153 -
18/02 kl 12 90 51 141 -
18/02 kl 13 82 48 130 -
18/02 kl 14 83 52 135 -
18/02 kl 15 95 51 146 -
18/02 kl 16 115 50 165 -
18/02 kl 17 137 50 187 -
18/02 kl 18 155 47 202 -
18/02 kl 19 166 48 214 -
18/02 kl 20 167 43 210 -
18/02 kl 21 158 41 199 -
18/02 kl 22 142 37 179 -
18/02 kl 23 121 34 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 218 242 249 214 183
Laveste vannstand 81 127 136 130 76
Avvik gult nivå -47 -23 -16 -51 -82
Avvik orange nivå -63 -39 -32 -67 -98
Avvik rødt nivå -78 -54 -47 -82 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm