Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 133 184 141 -
18/02 kl 01 123 176 132 -
18/02 kl 02 134 188 141 -
18/02 kl 03 149 196 155 -
18/02 kl 04 168 214 177 -
18/02 kl 05 186 227 192 -
18/02 kl 06 195 236 205 -
18/02 kl 07 198 231 209 -
18/02 kl 08 190 220 205 -
18/02 kl 09 175 205 191 -
18/02 kl 10 156 187 173 -
18/02 kl 11 135 168 153 -
18/02 kl 12 120 154 141 -
18/02 kl 13 111 144 130 -
18/02 kl 14 112 147 135 -
18/02 kl 15 124 157 146 -
18/02 kl 16 141 175 165 -
18/02 kl 17 162 197 187 -
18/02 kl 18 176 213 202 -
18/02 kl 19 189 223 214 -
18/02 kl 20 187 221 210 -
18/02 kl 21 179 213 199 -
18/02 kl 22 161 195 179 -
18/02 kl 23 140 171 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 247 273 236 206
Laveste vannstand 79 122 125 111 67
Avvik gult nivå -45 -18 8 -29 -59
Avvik orange nivå -61 -34 -8 -45 -75
Avvik rødt nivå -76 -49 -23 -60 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm