Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 49 100 57 -
18/02 kl 01 41 94 50 -
18/02 kl 02 43 97 50 -
18/02 kl 03 40 87 46 -
18/02 kl 04 38 84 47 -
18/02 kl 05 37 78 43 -
18/02 kl 06 34 75 44 -
18/02 kl 07 33 66 44 -
18/02 kl 08 31 61 46 -
18/02 kl 09 30 60 46 -
18/02 kl 10 30 61 47 -
18/02 kl 11 29 62 47 -
18/02 kl 12 30 64 51 -
18/02 kl 13 29 62 48 -
18/02 kl 14 29 64 52 -
18/02 kl 15 29 62 51 -
18/02 kl 16 26 60 50 -
18/02 kl 17 25 60 50 -
18/02 kl 18 21 58 47 -
18/02 kl 19 23 57 48 -
18/02 kl 20 20 54 43 -
18/02 kl 21 21 55 41 -
18/02 kl 22 19 53 37 -
18/02 kl 23 19 50 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 40 73 93 57 30
Laveste værets virkning 6 48 55 34 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm