Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 102 30 132 -
19/02 kl 01 88 26 114 -
19/02 kl 02 84 23 107 -
19/02 kl 03 89 18 107 -
19/02 kl 04 105 13 118 -
19/02 kl 05 127 13 140 -
19/02 kl 06 148 6 154 -
19/02 kl 07 163 7 170 -
19/02 kl 08 170 2 172 -
19/02 kl 09 166 3 169 -
19/02 kl 10 152 1 153 -
19/02 kl 11 131 1 132 -
19/02 kl 12 107 0 107 -
19/02 kl 13 87 3 90 -
19/02 kl 14 75 1 76 -
19/02 kl 15 73 5 78 -
19/02 kl 16 84 3 87 -
19/02 kl 17 105 5 110 -
19/02 kl 18 131 7 138 -
19/02 kl 19 153 7 160 -
19/02 kl 20 167 10 177 -
19/02 kl 21 171 12 183 -
19/02 kl 22 164 13 177 -
19/02 kl 23 147 17 164 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 218 242 249 214 183
Laveste vannstand 81 127 136 130 76
Avvik gult nivå -47 -23 -16 -51 -82
Avvik orange nivå -63 -39 -32 -67 -98
Avvik rødt nivå -78 -54 -47 -82 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm