Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 121 153 132 -
19/02 kl 01 105 139 114 -
19/02 kl 02 101 133 107 -
19/02 kl 03 102 137 107 -
19/02 kl 04 116 151 118 -
19/02 kl 05 136 170 140 -
19/02 kl 06 154 189 154 -
19/02 kl 07 168 202 170 -
19/02 kl 08 175 206 172 -
19/02 kl 09 169 201 169 -
19/02 kl 10 153 183 153 -
19/02 kl 11 128 161 132 -
19/02 kl 12 104 135 107 -
19/02 kl 13 83 114 90 -
19/02 kl 14 70 101 76 -
19/02 kl 15 67 97 78 -
19/02 kl 16 77 110 87 -
19/02 kl 17 100 127 110 -
19/02 kl 18 128 156 138 -
19/02 kl 19 150 176 160 -
19/02 kl 20 164 191 177 -
19/02 kl 21 168 195 183 -
19/02 kl 22 161 192 177 -
19/02 kl 23 146 176 164 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 220 247 273 236 206
Laveste vannstand 79 122 125 111 67
Avvik gult nivå -45 -18 8 -29 -59
Avvik orange nivå -61 -34 -8 -45 -75
Avvik rødt nivå -76 -49 -23 -60 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm