Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 132 131 125
19/02 kl 01 - 114 114 111
19/02 kl 02 - 107 108 -
19/02 kl 03 - 107 110 -
19/02 kl 04 - 118 124 -
19/02 kl 05 - 140 142 -
19/02 kl 06 - 154 161 -
19/02 kl 07 - 170 172 -
19/02 kl 08 - 172 177 -
19/02 kl 09 - 169 170 -
19/02 kl 10 - 153 156 -
19/02 kl 11 - 132 130 -
19/02 kl 12 - 107 106 -
19/02 kl 13 - 90 83 -
19/02 kl 14 - 76 - -
19/02 kl 15 - 78 - -
19/02 kl 16 - 87 - -
19/02 kl 17 - 110 - -
19/02 kl 18 - 138 - -
19/02 kl 19 - 160 - -
19/02 kl 20 - 177 - -
19/02 kl 21 - 183 - -
19/02 kl 22 - 177 - -
19/02 kl 23 - 164 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 218 242 249 214 183
Max. fra modell: 14/02 12 217 240 248 216 177
Max. fra modell: 14/02 00 217 241 242 223 125
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm