Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 19 51 30 -
19/02 kl 01 17 51 26 -
19/02 kl 02 17 49 23 -
19/02 kl 03 13 48 18 -
19/02 kl 04 11 46 13 -
19/02 kl 05 9 43 13 -
19/02 kl 06 6 41 6 -
19/02 kl 07 5 39 7 -
19/02 kl 08 5 36 2 -
19/02 kl 09 3 35 3 -
19/02 kl 10 1 31 1 -
19/02 kl 11 -3 30 1 -
19/02 kl 12 -3 28 0 -
19/02 kl 13 -4 27 3 -
19/02 kl 14 -5 26 1 -
19/02 kl 15 -6 24 5 -
19/02 kl 16 -7 26 3 -
19/02 kl 17 -5 22 5 -
19/02 kl 18 -3 25 7 -
19/02 kl 19 -3 23 7 -
19/02 kl 20 -3 24 10 -
19/02 kl 21 -3 24 12 -
19/02 kl 22 -3 28 13 -
19/02 kl 23 -1 29 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 40 73 93 57 30
Laveste værets virkning 6 48 55 34 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm