Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -49 -4 -53 -61
15/02 kl 02 -10 -4 -14 -23
15/02 kl 03 29 -4 25 18
15/02 kl 04 60 -4 56 49
15/02 kl 05 73 -3 70 63
15/02 kl 06 68 -3 65 61
15/02 kl 07 45 -2 43 41
15/02 kl 08 12 0 12 9
15/02 kl 09 -22 1 -21 -24
15/02 kl 10 -50 2 -48 -50
15/02 kl 11 -64 3 -61 -64
15/02 kl 12 -59 5 -54 -58
15/02 kl 13 -38 4 -34 -34
15/02 kl 14 -5 5 0 1
15/02 kl 15 31 6 37 -
15/02 kl 16 62 6 68 -
15/02 kl 17 79 7 86 -
15/02 kl 18 79 8 87 -
15/02 kl 19 62 10 72 -
15/02 kl 20 31 10 41 -
15/02 kl 21 -5 11 6 -
15/02 kl 22 -38 12 -26 -
15/02 kl 23 -62 13 -49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 94 101 83 65
Laveste vannstand -61 -57 -15 -9 -45
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm