Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -53 -53 -53 -61
15/02 kl 02 -15 -13 -14 -23
15/02 kl 03 24 26 25 18
15/02 kl 04 55 57 56 49
15/02 kl 05 69 71 70 63
15/02 kl 06 63 65 65 61
15/02 kl 07 41 44 43 41
15/02 kl 08 11 13 12 9
15/02 kl 09 -22 -20 -21 -24
15/02 kl 10 -50 -47 -48 -50
15/02 kl 11 -63 -61 -61 -64
15/02 kl 12 -57 -54 -54 -58
15/02 kl 13 -36 -32 -34 -34
15/02 kl 14 -1 2 0 1
15/02 kl 15 36 39 37 -
15/02 kl 16 67 70 68 -
15/02 kl 17 84 88 86 -
15/02 kl 18 86 90 87 -
15/02 kl 19 70 75 72 -
15/02 kl 20 40 44 41 -
15/02 kl 21 3 7 6 -
15/02 kl 22 -28 -24 -26 -
15/02 kl 23 -51 -47 -49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 109 108 96 86
Laveste vannstand -63 -59 -21 -17 -52
Avvik gult nivå -59 -40 -41 -53 -63
Avvik orange nivå -78 -59 -60 -72 -82
Avvik rødt nivå -94 -75 -76 -88 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm