Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 -85 - -79 -78
15/02 kl 01 -61 -53 -52 -51
15/02 kl 02 -23 -14 -13 -12
15/02 kl 03 18 25 26 27
15/02 kl 04 49 56 57 58
15/02 kl 05 63 70 71 72
15/02 kl 06 61 65 66 68
15/02 kl 07 41 43 45 45
15/02 kl 08 9 12 13 14
15/02 kl 09 -24 -21 -19 -19
15/02 kl 10 -50 -48 -46 -46
15/02 kl 11 -64 -61 -60 -60
15/02 kl 12 -58 -54 -53 -53
15/02 kl 13 -34 -34 -32 -32
15/02 kl 14 1 0 2 2
15/02 kl 15 - 37 39 39
15/02 kl 16 - 68 70 70
15/02 kl 17 - 86 88 88
15/02 kl 18 - 87 88 88
15/02 kl 19 - 72 73 73
15/02 kl 20 - 41 41 42
15/02 kl 21 - 6 6 6
15/02 kl 22 - -26 -27 -26
15/02 kl 23 - -49 -50 -49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 87 94 101 83 65
Max. fra modell: 14/02 12 88 98 103 88 69
Max. fra modell: 14/02 00 88 96 103 89 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm