Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -4 -4 -4 -12
15/02 kl 02 -5 -3 -4 -13
15/02 kl 03 -5 -3 -4 -11
15/02 kl 04 -5 -3 -4 -11
15/02 kl 05 -4 -2 -3 -10
15/02 kl 06 -5 -3 -3 -7
15/02 kl 07 -4 -1 -2 -4
15/02 kl 08 -1 1 0 -3
15/02 kl 09 0 2 1 -2
15/02 kl 10 0 3 2 0
15/02 kl 11 1 3 3 0
15/02 kl 12 2 5 5 1
15/02 kl 13 2 6 4 4
15/02 kl 14 4 7 5 6
15/02 kl 15 5 8 6 -
15/02 kl 16 5 8 6 -
15/02 kl 17 5 9 7 -
15/02 kl 18 7 11 8 -
15/02 kl 19 8 13 10 -
15/02 kl 20 9 13 10 -
15/02 kl 21 8 12 11 -
15/02 kl 22 10 14 12 -
15/02 kl 23 11 15 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 39 50 43 28
Laveste værets virkning -4 13 40 29 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm