Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -70 13 -57 -
16/02 kl 01 -61 15 -46 -
16/02 kl 02 -37 16 -21 -
16/02 kl 03 -6 16 10 -
16/02 kl 04 26 19 45 -
16/02 kl 05 50 20 70 -
16/02 kl 06 60 21 81 -
16/02 kl 07 55 23 78 -
16/02 kl 08 37 25 62 -
16/02 kl 09 11 27 38 -
16/02 kl 10 -18 30 12 -
16/02 kl 11 -40 30 -10 -
16/02 kl 12 -51 32 -19 -
16/02 kl 13 -49 32 -17 -
16/02 kl 14 -32 30 -2 -
16/02 kl 15 -6 30 24 -
16/02 kl 16 23 29 52 -
16/02 kl 17 48 29 77 -
16/02 kl 18 63 30 93 -
16/02 kl 19 63 31 94 -
16/02 kl 20 51 33 84 -
16/02 kl 21 27 35 62 -
16/02 kl 22 -1 36 35 -
16/02 kl 23 -28 39 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 94 101 83 65
Laveste vannstand -61 -57 -15 -9 -45
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm