Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 -59 -55 -57 -
16/02 kl 01 -49 -44 -46 -
16/02 kl 02 -24 -18 -21 -
16/02 kl 03 7 13 10 -
16/02 kl 04 42 48 45 -
16/02 kl 05 67 74 70 -
16/02 kl 06 77 85 81 -
16/02 kl 07 74 82 78 -
16/02 kl 08 57 67 62 -
16/02 kl 09 34 45 38 -
16/02 kl 10 6 18 12 -
16/02 kl 11 -15 -2 -10 -
16/02 kl 12 -24 -10 -19 -
16/02 kl 13 -22 -6 -17 -
16/02 kl 14 -6 11 -2 -
16/02 kl 15 19 38 24 -
16/02 kl 16 47 67 52 -
16/02 kl 17 71 93 77 -
16/02 kl 18 87 109 93 -
16/02 kl 19 87 108 94 -
16/02 kl 20 78 97 84 -
16/02 kl 21 55 72 62 -
16/02 kl 22 28 43 35 -
16/02 kl 23 3 19 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 109 108 96 86
Laveste vannstand -63 -59 -21 -17 -52
Avvik gult nivå -59 -40 -41 -53 -63
Avvik orange nivå -78 -59 -60 -72 -82
Avvik rødt nivå -94 -75 -76 -88 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm