Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - -57 -59 -58
16/02 kl 01 - -46 -48 -47
16/02 kl 02 - -21 -23 -22
16/02 kl 03 - 10 9 10
16/02 kl 04 - 45 44 44
16/02 kl 05 - 70 69 69
16/02 kl 06 - 81 81 82
16/02 kl 07 - 78 78 78
16/02 kl 08 - 62 62 62
16/02 kl 09 - 38 38 39
16/02 kl 10 - 12 12 12
16/02 kl 11 - -10 -9 -10
16/02 kl 12 - -19 -18 -20
16/02 kl 13 - -17 -15 -17
16/02 kl 14 - -2 0 0
16/02 kl 15 - 24 26 27
16/02 kl 16 - 52 54 56
16/02 kl 17 - 77 80 81
16/02 kl 18 - 93 96 96
16/02 kl 19 - 94 98 96
16/02 kl 20 - 84 89 86
16/02 kl 21 - 62 66 64
16/02 kl 22 - 35 38 38
16/02 kl 23 - 11 14 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 87 94 101 83 65
Max. fra modell: 14/02 12 88 98 103 88 69
Max. fra modell: 14/02 00 88 96 103 89 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm