Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -47 40 -7 -
17/02 kl 01 -55 40 -15 -
17/02 kl 02 -49 43 -6 -
17/02 kl 03 -31 45 14 -
17/02 kl 04 -6 47 41 -
17/02 kl 05 20 49 69 -
17/02 kl 06 40 49 89 -
17/02 kl 07 50 50 100 -
17/02 kl 08 48 50 98 -
17/02 kl 09 35 50 85 -
17/02 kl 10 14 50 64 -
17/02 kl 11 -9 49 40 -
17/02 kl 12 -29 49 20 -
17/02 kl 13 -42 50 8 -
17/02 kl 14 -43 49 6 -
17/02 kl 15 -33 49 16 -
17/02 kl 16 -13 50 37 -
17/02 kl 17 10 50 60 -
17/02 kl 18 33 50 83 -
17/02 kl 19 48 49 97 -
17/02 kl 20 52 49 101 -
17/02 kl 21 45 47 92 -
17/02 kl 22 28 45 73 -
17/02 kl 23 6 44 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 94 101 83 65
Laveste vannstand -61 -57 -15 -9 -45
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm