Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -14 2 -7 -
17/02 kl 01 -21 -5 -15 -
17/02 kl 02 -11 3 -6 -
17/02 kl 03 8 22 14 -
17/02 kl 04 35 48 41 -
17/02 kl 05 63 75 69 -
17/02 kl 06 84 97 89 -
17/02 kl 07 94 108 100 -
17/02 kl 08 92 105 98 -
17/02 kl 09 79 92 85 -
17/02 kl 10 58 72 64 -
17/02 kl 11 34 50 40 -
17/02 kl 12 13 30 20 -
17/02 kl 13 1 18 8 -
17/02 kl 14 -1 16 6 -
17/02 kl 15 8 26 16 -
17/02 kl 16 29 45 37 -
17/02 kl 17 52 67 60 -
17/02 kl 18 74 89 83 -
17/02 kl 19 89 103 97 -
17/02 kl 20 93 107 101 -
17/02 kl 21 85 100 92 -
17/02 kl 22 67 81 73 -
17/02 kl 23 44 59 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 109 108 96 86
Laveste vannstand -63 -59 -21 -17 -52
Avvik gult nivå -59 -40 -41 -53 -63
Avvik orange nivå -78 -59 -60 -72 -82
Avvik rødt nivå -94 -75 -76 -88 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm