Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - -7 -4 -4
17/02 kl 01 - -15 -11 -12
17/02 kl 02 - -6 -3 -4
17/02 kl 03 - 14 17 15
17/02 kl 04 - 41 43 42
17/02 kl 05 - 69 70 69
17/02 kl 06 - 89 91 91
17/02 kl 07 - 100 101 102
17/02 kl 08 - 98 99 99
17/02 kl 09 - 85 86 86
17/02 kl 10 - 64 66 65
17/02 kl 11 - 40 43 41
17/02 kl 12 - 20 23 22
17/02 kl 13 - 8 11 10
17/02 kl 14 - 6 10 9
17/02 kl 15 - 16 20 19
17/02 kl 16 - 37 41 41
17/02 kl 17 - 60 64 64
17/02 kl 18 - 83 86 86
17/02 kl 19 - 97 100 100
17/02 kl 20 - 101 103 103
17/02 kl 21 - 92 95 95
17/02 kl 22 - 73 76 75
17/02 kl 23 - 50 53 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 87 94 101 83 65
Max. fra modell: 14/02 12 88 98 103 88 69
Max. fra modell: 14/02 00 88 96 103 89 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm