Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -17 43 26 -
18/02 kl 01 -35 41 6 -
18/02 kl 02 -44 40 -4 -
18/02 kl 03 -42 39 -3 -
18/02 kl 04 -30 38 8 -
18/02 kl 05 -9 37 28 -
18/02 kl 06 14 36 50 -
18/02 kl 07 34 36 70 -
18/02 kl 08 46 36 82 -
18/02 kl 09 48 35 83 -
18/02 kl 10 39 35 74 -
18/02 kl 11 22 36 58 -
18/02 kl 12 0 35 35 -
18/02 kl 13 -21 36 15 -
18/02 kl 14 -37 36 -1 -
18/02 kl 15 -44 35 -9 -
18/02 kl 16 -39 35 -4 -
18/02 kl 17 -24 35 11 -
18/02 kl 18 -2 34 32 -
18/02 kl 19 20 33 53 -
18/02 kl 20 38 32 70 -
18/02 kl 21 47 32 79 -
18/02 kl 22 45 31 76 -
18/02 kl 23 33 29 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 94 101 83 65
Laveste vannstand -61 -57 -15 -9 -45
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm