Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 21 35 26 -
18/02 kl 01 1 16 6 -
18/02 kl 02 -8 8 -4 -
18/02 kl 03 -7 9 -3 -
18/02 kl 04 4 20 8 -
18/02 kl 05 25 41 28 -
18/02 kl 06 46 63 50 -
18/02 kl 07 65 83 70 -
18/02 kl 08 76 95 82 -
18/02 kl 09 77 96 83 -
18/02 kl 10 67 87 74 -
18/02 kl 11 50 71 58 -
18/02 kl 12 27 49 35 -
18/02 kl 13 6 28 15 -
18/02 kl 14 -10 13 -1 -
18/02 kl 15 -17 6 -9 -
18/02 kl 16 -13 9 -4 -
18/02 kl 17 0 23 11 -
18/02 kl 18 21 45 32 -
18/02 kl 19 42 66 53 -
18/02 kl 20 59 82 70 -
18/02 kl 21 67 90 79 -
18/02 kl 22 63 86 76 -
18/02 kl 23 50 72 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 109 108 96 86
Laveste vannstand -63 -59 -21 -17 -52
Avvik gult nivå -59 -40 -41 -53 -63
Avvik orange nivå -78 -59 -60 -72 -82
Avvik rødt nivå -94 -75 -76 -88 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm