Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 26 30 28
18/02 kl 01 - 6 11 9
18/02 kl 02 - -4 1 0
18/02 kl 03 - -3 2 1
18/02 kl 04 - 8 13 13
18/02 kl 05 - 28 33 34
18/02 kl 06 - 50 55 55
18/02 kl 07 - 70 75 75
18/02 kl 08 - 82 87 87
18/02 kl 09 - 83 88 89
18/02 kl 10 - 74 79 80
18/02 kl 11 - 58 61 63
18/02 kl 12 - 35 39 40
18/02 kl 13 - 15 17 19
18/02 kl 14 - -1 0 3
18/02 kl 15 - -9 -7 -5
18/02 kl 16 - -4 -2 -2
18/02 kl 17 - 11 11 12
18/02 kl 18 - 32 33 34
18/02 kl 19 - 53 54 54
18/02 kl 20 - 70 70 71
18/02 kl 21 - 79 79 79
18/02 kl 22 - 76 76 76
18/02 kl 23 - 62 63 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 87 94 101 83 65
Max. fra modell: 14/02 12 88 98 103 88 69
Max. fra modell: 14/02 00 88 96 103 89 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm