Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 13 28 41 -
19/02 kl 01 -9 27 18 -
19/02 kl 02 -29 25 -4 -
19/02 kl 03 -41 23 -18 -
19/02 kl 04 -43 22 -21 -
19/02 kl 05 -33 20 -13 -
19/02 kl 06 -14 18 4 -
19/02 kl 07 10 15 25 -
19/02 kl 08 33 14 47 -
19/02 kl 09 49 13 62 -
19/02 kl 10 54 11 65 -
19/02 kl 11 47 10 57 -
19/02 kl 12 30 9 39 -
19/02 kl 13 6 8 14 -
19/02 kl 14 -19 7 -12 -
19/02 kl 15 -40 6 -34 -
19/02 kl 16 -50 5 -45 -
19/02 kl 17 -49 4 -45 -
19/02 kl 18 -34 4 -30 -
19/02 kl 19 -11 3 -8 -
19/02 kl 20 15 2 17 -
19/02 kl 21 37 3 40 -
19/02 kl 22 49 4 53 -
19/02 kl 23 50 4 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 87 94 101 83 65
Laveste vannstand -61 -57 -15 -9 -45
Avvik gult nivå -62 -55 -48 -66 -84
Avvik orange nivå -81 -74 -67 -85 -103
Avvik rødt nivå -97 -90 -83 -101 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm