Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 29 52 41 -
19/02 kl 01 6 30 18 -
19/02 kl 02 -16 9 -4 -
19/02 kl 03 -30 -4 -18 -
19/02 kl 04 -33 -7 -21 -
19/02 kl 05 -24 3 -13 -
19/02 kl 06 -7 21 4 -
19/02 kl 07 16 44 25 -
19/02 kl 08 39 66 47 -
19/02 kl 09 54 81 62 -
19/02 kl 10 58 86 65 -
19/02 kl 11 50 79 57 -
19/02 kl 12 33 62 39 -
19/02 kl 13 8 38 14 -
19/02 kl 14 -18 13 -12 -
19/02 kl 15 -40 -9 -34 -
19/02 kl 16 -52 -19 -45 -
19/02 kl 17 -52 -18 -45 -
19/02 kl 18 -38 -3 -30 -
19/02 kl 19 -15 20 -8 -
19/02 kl 20 10 45 17 -
19/02 kl 21 32 65 40 -
19/02 kl 22 44 76 53 -
19/02 kl 23 45 76 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 109 108 96 86
Laveste vannstand -63 -59 -21 -17 -52
Avvik gult nivå -59 -40 -41 -53 -63
Avvik orange nivå -78 -59 -60 -72 -82
Avvik rødt nivå -94 -75 -76 -88 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm