Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 41 42 40
19/02 kl 01 - 18 19 18
19/02 kl 02 - -4 -2 -
19/02 kl 03 - -18 -16 -
19/02 kl 04 - -21 -19 -
19/02 kl 05 - -13 -10 -
19/02 kl 06 - 4 7 -
19/02 kl 07 - 25 29 -
19/02 kl 08 - 47 52 -
19/02 kl 09 - 62 66 -
19/02 kl 10 - 65 69 -
19/02 kl 11 - 57 61 -
19/02 kl 12 - 39 42 -
19/02 kl 13 - 14 17 -
19/02 kl 14 - -12 - -
19/02 kl 15 - -34 - -
19/02 kl 16 - -45 - -
19/02 kl 17 - -45 - -
19/02 kl 18 - -30 - -
19/02 kl 19 - -8 - -
19/02 kl 20 - 17 - -
19/02 kl 21 - 40 - -
19/02 kl 22 - 53 - -
19/02 kl 23 - 54 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 87 94 101 83 65
Max. fra modell: 14/02 12 88 98 103 88 69
Max. fra modell: 14/02 00 88 96 103 89 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm